Рекламата, која секоја жена треба да ја гледа!“Истрчав како девојка” – треба да имаме самодоверба. Нели девојки?