Ова видео објаснува зошто го носиме прстенот на четвртиот прстПостојат различни теории за тоа зошто ја носиме бурмата токму на безимениот прст. Ова видео сепак претставува една гледна точка, на која немав наидено до овој момент. И која ветувам дека ќе го стопли срцето. Видете сами …

Соберете рацете … Вашите палци ги симболизираат вашите родители … Вашите показалци ги симболизираат вашите браќа и сестри … среден прст сте вие ​​самите … прстенот на прстот го симболизира вашиот омилен …

Обидете се да ги раздвоите ги прстите …

Палците се на меѓусебно растојание – еден ден ќе ги напуштите родителите … браќата и сестрите ќе заживеат сопствен живот … деца еден ден ќе заминат сами на патот … Но, не можете да ги разделите безимените прсти! Зошто?