Неодамна и купив играчки, a сега веќе оди по килимот со човекот кој ветува дека ќе се грижи за неа (Фото)Страни: 1 2 3