Арно е да имаш жена умна и лична, арно ама господ на едно место две добра не дава …Мудри мисли што ќе ви ги отворат очите:


-што ѓаволот не може, може жената :
-завидливите умираат, зависта-никогаш.
-убавите круши свињи ги јадат.
-викај ме грне, само не крши ме.
-во тенџерето вари ,во капакот јади.
-болна жена,болна куќа.
-Господ да те брани од покондурен опинок.
-во голема вода големи риби се ловат.
-ако бегаш од арно ќе паднеш на зло.
-бесен газ-крвав нос.
-бело ми е лицево,ама црно ми е срцево.
-високо дрво,плод нема.
-устата прави,устата расипува.
-на свиња бисер не нижи.

Продолжува на следната страна:


Страни: 1 2