Здружението Хемолог кое постои од 1998год ги згрижува сите коагулопатииЗдружението Хемолог кое постои од 1998год ги згрижува сите коагулопатии. Поголем период од постоењето се фокусиравме на Хемофилијата како дијагноза која доколку не се третира правилно остава непоправливи последици. Коагулопатиите без разлика на видот и типот се хронични генетски доживотни заболувања кои оставаат трага врз целото семејство. По некое правило крвните нарушувања беа сметани дека припаѓаат на машкиот пол но се испостави дека не е така. Од ден на ден се повеќе жени се дијагностицираат со крвни нарушувања (коагулопатии).


Стигмата дека само мажите се погодени од коагулопатии е длабоко врежана во нашето општество. Наша цел е ова да го промениме. 

Кај лицата со коагулопатии системот за засирување на крвта не функционира во целост. Како резултат на тоа кај овие лица крварењата траат по долго но исто така можат да настанат и спонтани крварења во мускулите, зглобовите и други делови на телото.


Фон Вилебранд е најчестиот вид на коагулопатија. Лицата со фон Вилебранд имаат проблем со протеин во крвта наречен фон Вилебранд фактор кој помага во контролирање на крвавењето. Кога крвен сад е повреден и настанува крвавењето, фон Вилебранд факторот им помага на клетките наречени тромбоцити да се активираат и да создадат згрутчување кое ќе го сопре крварењето. Лицата со фон Вилебранд немаат доволно од овој фактор или не функционира на начин на кој би требало. Треба подолго време да се направи згрутчување што ќе го сопре крвавењето.

Фон Вилебранд генерално е полесена коагулопатија од останатите. Многу лица со фон Вилебранд не ни знаат дека го имаат овој недостаток затоа што нивните крвавечки симптоми се многу лесни и не влијаат врз секојдневниот живот освен ако не се работи за сериозна повреда или хируршка интервенција. Како и да е со сите форми на фон Вилебранд можни се крвавечки проблеми.


Се проценува дека 1% од светската популација има фон Вилебрандов недостаток но поради слабите или никакви симптоми само мал дел се свесни дека го имаат. Истражувањата покажуваат дека 9 од 10 лица со фон Вилебранд не се дијагностицирани.

Има три типа на фон Вилебранд. Во зависност од типот состојбата може да биде тешка, лесна и блага. Крвавечките симптоми можат да варираат во зависност од типот. Многу е важно да се знае кој тип на фон Вилебранд едно лице има затоа што третирањето е различнио за секој тип.

Фон Вилебранд недостатокот ги афектира и двата пола но поради природата на жените кај нив состојбата е потешка.

Симптоми на фон Вилебранд се следните:

  • Полесно појавување на модрини,
  • Фреквентни или продолжени крвавења од нос,
  • Крвавење од непца
  • Пролонгирано крвавење од сити осекотини,
  • Тешко или пролонгиарно менструално крвавење,
  • Крвавење во гастроинтестинален тракт,
  • Продолжено крвавење после повреда,
  • Хируршка интервенција-царски рез, стоматолошка-екстрација на заб или породување

До сега во Македонија дијагностицирани се 170 лица со фон Вилебранд-ов недостаток но знаеме дека бројката е далеку поголема. Проектот „Три нијанси црвена„ на Здружението Хемолог е наменет за едуцирање на населението да ги разпознае знаците на фонВилебранд како и едукација на лекарите полесно да воспостават дијагноза.

Доколку имате еден или повеќе симптоми побарајте консултација со лекар во Центарот за хемофилија или обратете се до здружението за повеќе информации. Ниту една жена не смее да поминува низ проблемите на крвавење сама, зошто не има повеќе и ние сме тука за поддршка, едукација и размена на мислења и искуства.

За жал тетманот и целосната дијагноза ( типизација )кај нас сеуште не е достапен за овие лица но се надеваме со заеднички труд ќе го оствариме и ова право на оваа група на луѓе.

Проектот е финансиран од Светска Федерација за Хемофилија и е во соработка со Центарот за Хемофилија во Скопје. Повеќе информации околку проектот на www.3nijansicrvena.com и за здружението www.hemolog.org