Задача за девојките-шофери: Кој има предност на оваа раскрсницаЕве ви една задачка-закачка: На раскрсницата има пожарна, брза помош, автомобили со специјален режим на движење и полициски автомобил.


Кој треба да помине прв?


prednost