Ви цркна телефонот а немате полнач? Лимонот ќе ви помогне да го наполните телефонотВи цркна телефонот а немате полнач?


 

Дали лимонот може да ви помогне да го наполните телефонот?