Што може да те направат најубавите нешта во животот?Најубавите нешта во животот може да те направат:

дебела, пијана и бремена