Причината зошто жените ги надживуваат мажитеВреметраењето на човечкиот живот е под влијание на многу различни фактори. Ако луѓето не водат војни, не страдаат од пандемии и глад или масовни несреќи, основните фактори кои влијаат за земниот пат се генетско наследство, квалитет на медицинските услуги, стрес, храна и физичка активност.


Жените издржуваат многу повеќе болести и умираат помалку. Овој тренд започнува уште од раѓањето и статистиката покажува дека на 100 девојчиња се раѓаат 106 момчиња (односно веројатноста да се роди момче е малку поголема од веројатноста да се роди девојче).

Многу истражувања покажуваат дека во текот на еволуцијата преживуваат гените кои водат до создавање и зачувување на потомството. Од оваа гледна точка мажот е потребен, само за да ги создаде децата, додека жената треба да ги роди и одгледа. Од еволутивна гледна точка, со цел оставање на потомство, жената е потребна подолго отколку мажот, велат од ezine.


Проф. Хирокава од јапонскиот медицински универзитет заедно со колегите ги анализирале крвните примероци на 356 здрави мажи и жени на возраст меѓу 20 и 90 години со цел да откријат зошто жените живеат подолго од мажите.

И кај двата пола се забележува намалување на бројот на белите крвни клетки, но по внимателна инспекција се основани разлики помеѓу два клучни компоненти на имунолошкиот систем: Т-клетките, кои го штитат организмот од инфекции, и Во-клетките, кои од своја страна лачат антитела.

Интересен факт е дека додека имаат месечен циклус, жените се со редовна месечна крвозагуба и затоа организмот им е прилагоден на надминувањето.

Крвта од своја страна го пренесува кислородот и повторно поради месечниот циклус жените се поиздржливи во отсуство на кислород (исхемија) наспроти мажите. Крвта што жените ја губат со циклусот, содржи и еритроцити кои го пренесуваат хемоглобинот, кој содржи железо.

Железото е незаменлив микроелемент освен за луѓето, но и за бактериите кои не разболуваат, како и за туморските клетки. Железото е неопходен и за растот на атеросклеротични плаки и затоа младите жени поретко заболуваат од атеросклероза. Кога една жена влезе во менопауза, сепак, смртноста ‘се изедначува со онаа на мажите.