Песна, посветена на дете 27 години. Има церебрална парализа, секојдневна епилепсија. За свое дете секогаш боли се’Песна, посветена на дете 27 години. Има церебрална парализа, секојдневна епилепсија. За свое дете секогаш боли се’


crvenokosa