Како се заспива жена на 8, 18, 28, 38, 48 и 58 годиниНа 8 години: Легни, ќе ти раскажам приказна.
На 18 години: Легнувај, ќе направиме приказна.
На 28 години: Ајде да си легнеме, приказно на мојот живот.
На 38 години: Легнувај и не кажувај многу приказни.
На 48 години: Легни си, и вечерва нема приказна…
На 58 години: Легнувај, ќе си раскажуваме приказни.