Тешко се сакаат скршени жени, да знаеш … Тие се силни. Животот ги научил добро….


Тешко се наоѓаат такви жени.
Бидејќи тие се чесни играчи и знаат многу добро што можат да ти дадат.
Зашто мудроста им е добиена со години и со илјадници солзи.
Бидејќи знаењето им доаѓа од стотици прочитани поглавјата книги. А не од списанијата.
Зашто очите им се универзуми, исполнети со жед за живот и многу љубов.
Продолжуваат со својот живот. Го градат.

Ако најдеш таква жена, не ја оставај да си отиде.
Бидејќи таа ќе те претвори во сето она што некогаш си сонувал да бидеш.

Бидејќи сам ќе се промениш, поради љубовта кон неа.
А ти нема како да не ја засакаш.

Автор: Јаница Илиева

Страни: 1 2