Што објави агенцијата за храна и ветеринарство во врска со мачење на животни од видот коњиАгенцијата за храна и ветеринарство по поднесена претставка од страна на здружението за заштита на животните Анима Мунди во врска со мачење на животни од видот коњи на 29 Август, веднаш излезе на терен со цел констатирање на фактичката состојба. Согласно наводите во претставката се работи за жител од населбата Ѓорче Петров кој спрема своето животно постапувал спротивно на одредбите на Законот за заштита и благосостојба на животните.


Официјалните ветеринари од Агенцијата за храна и ветеринарство најпрво се обратија до полициските службеници од полициската станица Ѓорче Петров каде беа информирани дека и тие имаат пријава за таков случај и дека веќе водат постапка согласно нивните надлежности.<

Увидот беше извршен на 29 август (сабота), во дворот на училиштето, и во непосредната околина, каде не беа забележани коњи, а на адрестата на пријавениот, посочена од полицијата, не беше присутен сопственикот поради што неможеше да се направи увид.


Агенцијата за храна и ветеринарство е во очекување  на извештајот на СВР Скопје за конкретниот случај, а исто така е побаран и извештај од Докторот по ветеринарна медицина кој му дал прва помош на животното, кој ќе помогне во утрдувањето на тоа дали животното починало  како последица на нехумано однесување на сопственикот или од друга причина.

По утврдување на фактите, доколку Агенцијата за храна и ветеринарство констатира дека пријавеното лице направило прекршок и постапило спротивно на одредбите на Законот за благосостојба на животните, сторителот ќе биде соодветно казнет согласно прекршочните одредби на истоимениот закон.