Им го отсвирија омиленото оро, а тие за малку ќе полетааИм го отсвирија омиленото оро, а тие за малку ќе полетаа