Во животот на еден маж може да има многу жени, a кога судбината ќе го награди со ќерка, неговото срце поинаку чукаВрската помеѓу татко и ќерка е нешто свето. Во животот на еден маж може да има многу жени, но кога судбината го награди со ќерка, неговото срце почнува поинаку да чука.

Девојчето станува центар на универзумот и жената на животот на секој маж, благословен да биде татко на ќерка.

За да ги зачувате вашите односи во текот на годините и да се претворите во пример за своето дете, треба да знаете и да не заборавате некои основни работи:

Страни: 1 2 3 4 5 6