Не е исто дали сме родени наутро, на пладне или навечер – Погледнете каков е вашиот карактер според часот кога сте родениСекој час во денот има одредена астролошка фрекфенција која значително влијае на осцилациите на биоенегретското полнење. Ова е од посебно значење за часот на раѓање, ако знаеме дека влијанието на планетите се менува во кругот од 24 часа.


Не е сеедно дали сме родени наутро, на пладне, или доцна навечер. Некои свои постапки, стравови и расположенија ќе ги разбереме подобро ако ја знаеме нумеричката вибрација на часот на раѓање.

Кругот од 24 часа е поделен на шест нумерички дела. Првиот нумерички дел е помеѓу нула и четири часот, вториот помеѓу 4 и 8 часот, третиот помеѓу 8 и 12, четвртиот помеѓу 12 и 16, петтиот помеѓу 16 1 20 и шестиот –последниот помеѓу 20 и 24, односно 0 часот.


Страни: 1 2 3 4 5 6 7