Ѕвезда веќе 12 години: Погледнете го настапот на Денис Димоски во 2005 годинаЅвезда веќе 12 години: Погледнете го настапот на Денис Димоски во 2005 година