Зошто некои луѓе се сеќаваат на соновите, а други не ?Дали некогаш сте се да се чувствувате … глупава дека ваш пријател раскажува интересен сон кој го сонил претходната ноќ, а вие никогаш не си ги спомнувате своите?

Француски научници најдоа одговор на загатката зошто некои луѓе се сеќаваатна ноќните виденија, а други – не. Д-р Перин Руби од истражувачкиот центар за неврологија во Лион успеал да ја открие областа во мозокот, каде се “снимени” нашите сонови. За тоа раскажува “Хафингтон пост”.


За време на експериментите во кои учествувале 41 доброволци, тимот на д-р Руби користел PET – скенер кој ја регистрирал спонтано мозочната активност на луѓето за време на спиењето и на будната состојба. Волонтерите биле класифицирани во две групи според резултатите.

Во првата биле луѓето со силни сеќавања, кои можеле да реплицираат во просек по 5 од своите соништа неделно. Во втората биле оние со неуслужлива меморија – со по 2 меморирани соништа месечно.


Се покажало дека волонтерите со подобра ноќна меморија покажувале и многу напорна спонтана активност во центарот на обработката на информации на мозокот – слепоочниците – теменната врска.

Овие “невролошки превирања” го стимулираат запечатувањето на соништата во меморијата. Оваа група покажала и два пати поголема реактивност на надворешни стимули за време на спиењето од останатите учесници во тестовите.

Според научниците луѓето кои имаат силна спонтана мозочна активност се будат често ноќе за кратки интервали, без да бидат свесни. Токму за време на овие периоди во будна состојба тие префрлени информациите за соновите во долгорочната меморија.

Истите овие луѓе реагираат посилно на надворешни стимули како за време на спиењето, така и кога се будни – пример на звуци и светла. Но токму несвесното будење излегува клучот за незаборавно на соништата. “Заспан мозок не може да запамети нови информации”, категоричен е д-р Руби.