Знам бебенце. Се потсмеваат луѓето кога правиш нешто добро. Илјада маани ќе му најдат на твоето дело…„Знам бебенце. Се потсмеваат луѓето кога правиш нешто добро. Илјада маани ќе му најдат на твоето дело. И ќе зборуваат дека не чини. Ќе го извртуваат значењето на тоа што ќе го кажеш. Ќе плукаат на она што си го правело со цело срце. Ама не им се лути бебенце, туку жали ги. Сети се… само оној што во себе носи црнило може да оцрнува. А ти бебенце, остани бело во душичката. Дека однадвор можат да те оцрнуваат и плукаат, да бебенце… тешко ќе ги спречиш. Ама на душата не можат да ти стават дамка. На душата не можат да ти плукнат“.


Автор: Драган Таневски