Ѕирнете во својата иднина со гледање на гравПотоа земете ги во двете раце сите зрна и промешајте добро. Токму во овој момент поставете си прашање. Многу е важно тоа да биде формулирано јасно, за да можете да добиете дефинитивен одговор.


Потоа фрлете го пред вас. Нивната конфигурација ќе ви даде одговор на прашањето кој ве возбудува. Ако пред гравчето наречено за “не” нема други, тоа прашање има негативен одговор. Истото се однесува и за гравчето за “да”. Ако тоа не е опколено од други, одговорот е позитивен.

Страни: 1 2