Ѕирнете во својата иднина со гледање на гравПрвиот и најважен услов – зрната грав треба да бидат 41 или 72. Втората бројка е распространета во Мексико, додека на балканот најчесто се користат 41 зрна на грав. Големината и бојата немаат никакво значење, најважно е тие да се натоварени со енергија. Ова може да се случи на два начина.


Првиот е полна месечина и треба гравот да се стави во сад и да се држи надвор две вечери. Потоа го ставате во кеса. Ако треба да се гледа на друг човек, ќе ви треба од неговата енергија. За таа цел тој мора да смени едно од овие 41 зрна со ново, а потоа можете да започнете со гатањето.

Изберете две гравчиња, кои потоа ќе можете да ги разликувате од останатите. Тие ќе ја имаат улогата на “да” и “не” кога поставувате прашања.


Страни: 1 2