За вредноста на една секунда ќе ти кажат оние што преживеале сообраќајна несреќа …Времето е драгоцено. Минува за миг, часовникот не запира, а секој изминат момент никогаш повеќе нема да се врати.


Цени го твоето време, ќе помине како сон и не ќе можеш да го запреш.

Ако не си свесен за неговата вредност, тогаш запрашај ги оние кои научиле да го ценат.


За вредноста на една година ќе ти каже студентот кој не го положил последниот испит.

За вредноста на еден месец ќе ти кажат родителите на прерано роденото бебе.


За вредноста на една седмица ќе ти каже уредникот на неделен весник.

За вредноста на еден ден ќе ти каже работникот од чија дневница се прехранува бројното семејство.

За вредноста на еден час ќе ти кажат вљубените кои чекаат да се сретнат.

За вредноста на една минута ќе ти кажат оние кои го пропуштиле автобусот.

За вредноста на една секунда ќе ти кажат оние кои преживеале сообраќајна несреќа.

За вредноста на една стотинка ќе ти кажат оние кои освоиле сребро на Олимпијада.

Дали сега разбра колку е драгоцено твоето време?

Извор: попара.мк