ВИДЕО: Прасенцето Орми и колачињатаОрми е типично прасенце кое многу сака колачиња. Но, за жал му се надвор од дофат – некој ги поставил на фрижидерот. Видете ги креативните обиди на Орми да дојде до колаченцата за да ја смири својата опсесија 🙂