Верувањата кои постојат: Месецот на свадбата ја дефинира среќата во семејствотоЈули – месецот е сличен на април. Живот на семејството ќе биде симпатичен, и кисел, и досаден, и весел …

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13