Верувањата кои постојат: Месецот на свадбата ја дефинира среќата во семејствотоЈуни – во семејниот живот ќе тече мед и масло. Младенците ќе живеат среќно во благосостојба и радост.

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13