Верувањата кои постојат: Месецот на свадбата ја дефинира среќата во семејствотоМај – постојат и позитивни и негативни верувања за овој месец. Според првите мај е во пролет, а пролетта е симбол на новиот живот. Други, пак, избегнуваат и бегаат од овој месец како од чума.

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13