Верувањата кои постојат: Месецот на свадбата ја дефинира среќата во семејствотоФевруари – еден од поволните месеци на годината. Семејството ќе живее во среќа и љубов, а бракот ќе биде долг.

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13