Верувањата кои постојат: Месецот на свадбата ја дефинира среќата во семејствотоСуеверието во принцип не е лоша работа, но подобро верувајте првенствено во себе и во својот придружник со кој сте одлучиле да ја делите судбината за цел живот. Затоа верувајте во себе, во својата љубов и среќа, и тие секогаш ќе бидат со вас.

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13