Верувањата кои постојат: Месецот на свадбата ја дефинира среќата во семејствотоДекември – на младото семејство се дава богатство од љубов и нежност.

Страни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13