Вашиот живот е на интернет. Ама целосно!Ова е многу претставително видео на кампањата која ја води febelfin.be, белгиска федерација која покажува како целиот живот на луѓето може да се најде на интернет.


Погледнте го видеото: