Успешно и безбедно слабеење со пектинПектинот спаѓа во групата на растворливите хранливи влакна и поседува изразена способност да ја врзува водата и да образува високо слатки раствори, како и способност да ги врзува жолчните киселини во цревата.


Пектинот целосно ферментира под влијание на микробите во дебелото црево за разлика од нерастворливата целулоза. Овие својства на пектинот ги дефинираат и придобивките од неговиот прием.

Спроведени студии кај нас со високо естерифицирано јаболко покажаа дека неговата примена во диетите на болни со нарушувања во липидите ја намалува концентрацијата на холестеролот во крвта со 5-18%.


Тоа се поврзува со ефектот на пектин врз екскрецијата (исфрлањето) на жолчните киселини, вискозитетните својства, како и со голем број на други механизми.

Утврдено е дека Пектинот ги намалува зголемените нивоа на “лошиот холестерол” и на триглицеридите, без да го намалува нивото на корисниот холестерол во липопротеини со висока густина. Пектинот го намалува исто зголемувањето на крвниот шеќер по земањето на јаглехидрати.

Пектинот ја подобрува функцијата на дебелото црево.

Способноста на пектинот да ја поврзува водата води до разредување на содржина во дебелото црево и до можност за намалување на штетното влијание на неговите состојки.

Страни: 1 2