Целиот живот на една мајка е проникнат со чекање за нејзините децаЖивотот на мајката е проникнат со чекање за нејзините деца.


Ги чека кога е бремена.
Ги чека кога ќе дојдат од училиште.
Ги чека да се вратат дома по ноќното излегување во градот.
Ги чека кога ќе го започнат својот живот.
Ги чека кога ќе дојдат од работа да имаат вкусна вечера.
Ги чека со љубов, со трепет, а понекогаш и со гнев што ја одминува кога ќе ги види и може да ги прегрне.

Погрижете се мајка ви да не чека повеќе. Посетете ја, сакајте ја и прегрнете ја која ве сакаше како никој друг. Скратете го нејзиното чекање секогаш кога е можно.


Телото старее, но срцето на мајката останува исто.
Сакај ја колку што можеш.
Затоа што никој не знае да сака како мајка.