ЦЕЛ ЖИВОТ ПОГРЕШНО ГИ НОСИТЕ ХИГИЕНСКИТЕ ВЛОШКИАко сте жена, тогаш веројатно знаете како се ставаат хигиенските влошки на долната облека.


На пазарот може да се најдат два типа на хигиенски влошки: со една самолеплива лента која влошката треба да ја прицврсти за гаќите и влошки со „крилца“ кои се лепат свиткани под гаќите и на тој начин ја држат фиксирана без изместувања.

Хигиенските влошки мора да се менуваат по потреба или најдолго на секои 4-8 часа.


Ги користете цел живот, но проверете дали сте ги користеле правилно:

Чекор 1

Отстранете ја обвивката на хигиенската влошка.

Чекор 2

Потоа, откако ќе седнете на тоалет, спуштете ги гаќите под колената.

Чекор 3

Отстранете ја лентата од самолепливиот дел или од крилцата.