ТЕСТ: Кој број недостасува во празното поле?Математиката не му оди од рака на секого, но можеби затоа логиката е вашата посилна страна. Ова е интересен тест кој секој може да го испроба а има две решенија.


Внимателно погледнете ја следната фотографија, добро размислете и обидете се да одговорите точно на прашањето, односно да откриете кој број недостасува во празното поле. Дали успеавте?

Објаснување:
Дадената загатка со број може да се реши на два начина.


Решениe бр.1: Ред 1 – 2 x 3 = 6, 6 x 3 = 18 Ред 2 – 4 х 5 = 20, 20 х 5 = 100 Ред 3 – 3 х 7 = 21, 21 х 7 = 147 Оттука, бројот што недостасува може да биде 3.

Решение бр. 2: Ред 1 – 6 x (2 + 1) = 18 Ред 2 – 20 x (4 + 1) = 100 Ред 3 – 21 x (6 + 1) = 147 Оттука, бројот што недостасува може да биде 6. Затоа, 3 или 6 е вистинскиот одговор.