Тешко се сакаат скршени жени, да знаеш …Тие се силни.
Животот ги научил добро.
Ја знаат цената и што сака мажот до нив.
Не се задоволуваат со маргиналците врски и чувства.
Или им покажуваш чувства, или не ги закачаш.
Знаат дека ќе се справат и без тебе.
Не затоа што сакаат, туку затоа што можат.


Се осмелуваат да ги понижат и ќе добијат смртна казна.
Нема да ти се развикаат, ниту ќе те скршат.
Ќе си молчат и тивко ќе си заминат.
Без да очекуваш и засекогаш.
Ќе ти остават само прекрасни спомени.
Кои ќе болат во тебе и ќе зажалиш до крајот на деновите.

Тешко се наоѓаат такви жени.
Бидејќи тие се чесни играчи и знаат многу добро што можат да ти дадат.
Зашто мудроста им е обвинета со години и со илјадници солзи.
Бидејќи знаењето им доаѓа од стотици прочитани поглавја на книги. А не од списанијата.
Зашто очите им се вселени, исполнети со жед за живот и многу љубов.
Бидејќи кога проштеваат и непростуваат, завршуваат со прошка.
Продолжуваат со својот живот. Го градат.


Ако најдеш таква жена, не пуштајте ја да си отиде.
Бидејќи таа ќе те претвори во сето она што некогаш си сонувал да бидеш.

Бидејќи сам ќе се промениш, поради љубовта кон неа.
А ти нема како да не ја сакаш.