Студентите спектакуларно го поздравија Јанко „Јади Бурек“!Дали видовте како студентите го поздравија Јанко?