Старо верување ни открива: Што носите, таква среќа ќе ве следиЗа така ретка појава како што е петок 13 кој се случува до три пати годишно постои многу приказни и текстови. Тоа и не чуди затоа што темите со празноверие се исклучително популарни. Така дури постои и поврзаност помеѓу начинот на облекувањето и суеверието.


Продолжува на следната страна

Страни: 1 2 3 4 5 6