Сонувавте нешто поврзано со „љубов“? Еве што може да ви се случиСонувавте нешто поврзано со „љубов“? Еве што може да ви се случи


ЉУБЕНО ЛИЦЕ

возвратена љубов.


ЉУБИЧИЦА

среќа; ако ги берете – веселба; ако ги добиете – ви претстои брак; ако се китите со љубичици – околината ве сака.


ЉУБОВ

ако некому изјавувате љубов – партнерот што го сакате не ви е наклонет; ако некој вам ви изјавува љубов – разочарување.

ЉУБОВЕН НАСТАН

ќе имате работа со злобни жени.

ЉУБОВНО ПИСМО

ако го добиете – незадоволство; ако го пишyвате – сплетки.

ЉУБОМОРА

ако сте љубоморни на сон – ќе направите глупост.

ЉУБОПИТНОСТ

ако сте љубопитни на сон – ќе чуете некои невистинити работи.