Со само едно мрднување на шкорчето, оваа равенка би била точна! Ја решивте ли?Мислите дека сте паметни и можете брзо да мислите? Погоре има фотографија со шкорчиња, но најдобро е дома сами да ја одговорите. Се што ви треба е кибрит и добра волја. Со само едно мрднување на шкорчето, равенката погоре би била точна.


Решението не го откриваме, но имајте на ум дека постојат повеќе можности за да се реши оваа задача!

skorce