Силните жени не се раѓаат. Тие стануваат такви … Била повредена, a потоа научила да се чуваСилната жена не се раѓа таква. Силната жена се создава. Од неа самата. Ден по ден. Лекција по лекција. Солза по солза. Бидејќи силната жена …

1. Знае дека да се претвораш во вистинска жена е процес. Не се раѓаш таква. Стануваш таква.

2. Може да превзема ризици. Но, не и кога би ја ризикувала сопствената среќа.

3. Умее да сме смее – над сè, најчесто над себе.

4. Умее да слуша, бидејќи знае дека од секој може да научи нешто.

5. Не игра играчки, бидејќи знае дека животот е премногу краток за залудно да го троши.

Страни: 1 2 3