Што значи ако градите не ви се еднакви?!Повеќето жени се плашат кога ќе забележат дека дојките не им се иста величина.

Една од првите асоцијации е дека станува збор за некаков деформитет, а потоа следи и страв. Меѓутоа, асиметричниот граден кош е целосно нормална состојба.

Уште нешто: не постои жена чии што гради се потполно иста величина. Кај повеќето жени оваа разлика во величината е толку незначителна, што не ја ни забележуваат, или пак ќе ја забележат дури при многу внимателниот самопреглед.

Но, разлика постои кај секоја жена. Меѓутоа, понекогаш се случува оваа разлика да биде малку поголема, па дури и за цел број на корпите.

Не само што дојките не се иста величина, туку ни брадавиците не мора да бидат исти.

Повторно, ни овде нема место за паника, единствената причина за загриженост е доколку на едната или двете брадавици дојде до нагли промени, бидејќи таквите нагли промени може (и не мора) да бидат знак за тумор на дојка.

Продолжува на следната страна

Страни: 1 2