Што значат соништата кои постојано се повторуваат?Соништата кои ги сонуваме речиси секогаш имаат некоја важна порака која нашата душа сака да ни ја испрати. Некои работи во животот не сакаме да ги прифатиме, но соновите секогаш не потсетуваат на нив.


Доколку сонуваме соништа кои постојано се повторуваат очигледно е дека пораката која сакаат да ни ја испратат е доста важна за нас. Во реалноста не постои ниту една ситуација или проблем кои потоа не се јавуваат во нашите соништа, тврди психологот Роло Меј. 

Така на пример, ноќните мори се често соништа кои не потсетуваат на некое трауматично искуство или пак на некоја ситуација со која личноста тешко се сноси.


Оние соништа кои одново и одново се повторуваат неколку дена по ред или месеци, најдобро е побргу да ги разрешиме. Тоа може да се постигне со запишување на она што ни се случува во животот моментално и како се чувствуваме во врска со тие ситуации.

Доколку не се пронајде витинскиот одговор сонот ќе продолжи да се јавува. Во секој случај порано или подоцна со сигурност ќе дојдете до вашиот одговор.


Некои соништа се чинат како да се потполно апокалиптични и тоа е така затоа што, некои проблеми или неразрешени ситуации кои ги имаме во реалноста посакуваме што е можно побрзо да ги разрешиме.

„Дешифрирањето“ на соништата на прв поглед се чини како тежок процес особено затоа што говорат на некој „чуден“ непрепознатлив јазик за нашата душа. Овој јазик служи да ги објасни нашите блокади, стравови и односите со другите.

Страни: 1 2 3