Што вели бојата на косата за нас?Голем број истражувања докажуваат дека проценката што луѓето ја прават за човекот спроти голема мера е базирана на бојата на неговата коса.


А сега да видиме до колку верни се овие сфаќања и всушност како бојата на косата е поврзана со личноста:

Русокоси жени


Знаете ли дека само 10% од населението на земјата може да се пофали со природно руси коси ? Тоа е боја која дефинитивно заслужува внимание, бидејќи гледано во светски рамки е исклучително ретко. Според истражувањата кои ги бараат врските помеѓу бојата на косата и карактерот, излегува дека душевноста на плавушите е исто толку посебна и интересна како и бојата на нивната коса. Иако често се стигматизирани, како наивни, всушност нивната личност е комплицирано изградена.

Всушност тие имаат силно изразено чувство на перфекционизам и се доста тешки кон самите себе. Сакаат да се самостојни, независни и сакаат слобода. Тие се верни пријатели и доста упорни во своите чувства.

Како недостаток може да биде наведена нивната понекогаш прекумерна воздржаност, нивното однесување и невнимание.

Бринети

Без разлика дали е вистина или не, луѓето гледаат бринета обично со – разум, резервираност и избалансираност. Дали е тоа така ? Всушност, истражувањата покажуваат дека бринетите се – одговорни, по – силни психички и по – долу на земјата. Од друга страна пак, апстрактните активности поврзани со уметност и духовност не се нивната сила . Тие се повеќе – практични, лесно се приспособуваат и ги реализираат своите проекти.

Тие се добри лидери и малку егоистични, а бринетите умеат да го сплотуваат тимот, а успехот е силно посакуван од нив.

Црвенокоси жени

Жените со огнената црвена боја во косата се сметаат за огнени и страсни, моќни и вообразени. Тоа се жени кои дефинитивно не остануваат незабележани. Природно црвените коси се уште – поретки дури и од Русија – само 4% од населението на земјата.

Тоа се силно емоционални, сензуални, понекогаш дури и малку нестабилни и премногу импулсивни личности. Тие дефинитивно знаат како да привлечат внимание . Сакаат да се различни и екстравагантни, не сакаат да бидат ставени во рамки и ограничувања. Тие се едни од најстрасните и отворени љубовници, што ги прави најпосакувана партнери под покривката.