Што издаваат колковите и бутовите на жената за нејзиниот сексуален животИстражување на оваа тема, објавено во списанието „Archives of Sexual Behavior”, покажува дека жените со пошироки колкови и бутови водат поактивен сексуален живот.

Тие сепак не можат да се пофалат со упорност и посклони се кон сексот за една ноќ и честата промена на партнерите. Во истражувањето учествувале 148 жени на возраст од 18 до 26 години, кои претходно имале барем еден сексуален партнер.

Експертите ја измериле ширината на колковите и нивната половина.

Жените поминале низ специјален прашалник поврзан со бројот на сексуални партнери, возраста на која ја изгубиле својата невиност и нивното мислење за сексуалните половинки.

Податоците покажуваат дека бројот на сексуалните партнери на жената и врските кои таа ги имала се определуваат во голема мера од ширината на нејзините колкови.

Верувате ли дека има доза вистинитост во резултатите од оваа студија?