Што е срамота денес ?Денес – Децата од 6-одд се во врска!
Денес – Децата од 15 год пушат цигари!
Денес – Многу се зборува а малку се знае.
Денес – Е срамота ако немаш Ајфон!
Денес – Наместо да ги сакаат девојките со добар карактер,ги сакаат оние што се Курви!


Денес – Е срамота да имаш 50 денари за на училиште,а не 200.
Денес – Е срамота да знаеш нешто во училиште.
Денес – Е срамота да пиеш сок,а не алкохол.
Денес – Е срамота да не пушиш.
Денес – Е Срамота ако немаш лајкови.
Денес – Е Срамота да легнеш во 22 часот за да се наспиеш.
Денес – E Cрамота да не носиш Nike или Adiddas.
Денес – Можам да кажам дека нема пријателство..Сите се пријатели но само од Корист! Жалосно е тоа што денес е срамота да бидеш ЧОВЕК!