“Сè во универзумот се наоѓа внатре во вас. Посакајте го од себе.” – РумиМевлана Џалал ад-Дин Мухаммад Руми (1207- 1273) е персиски поет, суфист и мистик. Предавал филозофија, религија, право и оставил во наследство неверојатно духовно богатство. Ова се 20 од неговите инспиративни мисли.

1. Малите херои ги победуваат своите непријатели. Големите херои се победуваат себе.


2. Многу од грешките кои ги гледаш кај другите, се твоите сопствени грешки.

3. Животот пред нас остава различни видови храна, за да се види какви животни сме.


4. Она што го бараш, те бара тебе.

5. Бидете будни! Сопри да оставаш за “утре”. Многу “утра” доаѓаат и си одминуваат. Ако не внимаваш, времето за сеење ќе истече.

6. Ако чашата ни е мала, немаме право да го обвинуваме морето.

7. Еден мудар човек е таков поради љубовта во срцето, а не поради белата брада.

Страни: 1 2