Се фатиле за оро, а тој го кажал најдобриот виц на нивната свадба


На свадба:

– Ај,ако може орото за Душко?

Кое оро?

– Како кое,па пајдушко!