Подготвена ли сте за сопствен бизнис?Многу жени сонуваат за сопствен бизнис, бидејќи тој носи не само поголема добивка (евентуално), но и чувството на слобода. Не секој сепак е способен да работи за себе.

Ви нудиме тест кој ќе ви помогне да пронајдете дали имате во себе цели за независен претприемач.


1 . Дали ви се допаѓа да решавате сложени задачи ?

А Не, сакам да правам само она што ми се добива лесно и подобро.
Б Да, ги сакам предизвиците.
В Само ако знам приближно за што се работи.


2 . Како се однесувате кон критиката ?

А Ако ме критикуваат, брзо ја губам верата во себе.
Б Критиката ме мотивира дополнително – уште повеќе ми се сака да ја докажам својата праведност.
В Можам да поднесам умерена доза на критика, не повеќе.

3 . Дали ви се допаѓа да работите во тим – кога одговорноста се дели еднакво помеѓу соработниците ?

А Да, тоа е оптималната опција за мене.
Б Претпочитам да одговарам за сè и да ја носам целата одговорност.
В Можам да сносам одговорност, но само кога сум уверена во успехот .

4 . Дали сте подготвени да ги ризикувате вашите лични заштеди и да ги инвестирате во бизнис?

А Не, се плашам од ризични инвестиции.
Б Да, имам посебни парични резерви и сум подготвена да го вложам во сопствен бизнис .
В Само ако износот не е премногу голем.

5 . Што ве привлекува најмногу во можноста да работите за себе ?

А Нема да станам рано и да носам официјални облека.
Б Слободата на активностите .
В Тоа дека можам да се занимавам со вашата омилена работа.

6 . Не ли се грижите дека со започнувањето со сопствен бизнис ќе се стави крст на кариерата во голема компанија и секогаш ќе останете ситен претприемач?

А Се грижам – ми се допаѓа да сум дел од големата машина.
Б Не, ако сакам ќе ја претворам фирмата во голема компанија .
В Понекогаш се секирам , но тоа е привремен феномен .

7 . Дали сте тпеливи кога станува збор за добивање ……на саканиот резултат ?

А Да, способна сум да чекам трпеливо.
Б Не, веднаш сакам да ги видам плодовите на своите напори.
В Само ако резултатот вреди .

одговори :

Ако преовладуваат одговори “А” , тоа значи дека од вас претприемач нема да излезе . Тоа е поради тоа што вие не се чувствувате удобно во улогата на изведувач кој носи голема одговорност. Во тоа нема ништо лошо – вие можете да си изградите успешна кариера и некоја компанија.

Ако имате најмногу одговори “Б” , вие сте родена за претприемач. Вие се стремите да работите за себе, во погодно време за вас, не се плашите да носите одговорност за своите постапки. Ако имате добра идеја, не ја одложувајте и веднаш се одете кон нејзиното реализирање.

Кај најголем број одговори ” Во” може да се направи заклучок дека вие не сте доволно сигурна во себе и не сте подготвена да ризикувате. Ова може да ви помогне во работата на претприемач – внимателноста не е излишна на никого.