Пајдушкото – оро што ќе ја наполни вашaтa душа! (Видео)Задолжително погледнете го ова видео ако сте вистински Македонци! Секој втор Македонец знае да игра барем по едно оро. Тоа не обединува и чува како нација. Сега ќе видите едно оро на кој коренот му е Македонија.


Карактеристично за него е дека тоа што ова оро не е многу тешко за учење, но многу пријатно за игра! Сподели го орото, за да го сочуваме македонското!