Овој човек сам си направи детектор за земјотреси! Погледнете како и вие да направитеОвој човек сам си направи детектор за земјотреси! Погледнете како и вие да направите


anesteziolog